Petrol Fiyatları Nelerden Etkilenir?

Petrol Fiyatları Nelerden Etkilenir?

Petrolün kullanım alanı olarak büyüklüğü, bize önemini göstermektedir. Gelişen sanayi ile birlikte petrole daha fazla ihtiyaç duyulması ve bunun yanında yenilenemeyen enerji olması petrol fiyatlarının değişimlerine sebep olmaktadır. Her ülke için fazlasıyla önemli olan bu enerji kaynağının fiyatlarını etkileyen birçok unsur mevcuttur. Petrol yatırımı yapmayı tercih eden kişilerin, fiyatlara etkide bulunan durumları dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirmesi gereklidir.

Petrol fiyatlarındaki değişimlerde genellikle iki türlü bir etkilenme olabilir. Petrol üretimi yapan yani arz yönlü değişimlerin etkisi ile petrolü kullanan yani talep eden piyasalarda incelenen değişimlerdir. Bunların yanında genel olarak ekonomik verilerin seyri de petrol fiyatlarını etkilemede rol almaktadır. Petrolün fiyatlarında değişime neden olan durumları başlıklar altında kısaca inceleyelim.

OPEC Tutumları

OPEC petrol ihraç eden ülkeler topluluğudur. Bu topluluğun kuruluşunda ki amacı, petrol üretimi yapan ve ihraç eden ülkeler arasındaki birliğin ve düzenin sağlanmasıdır. Dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini elinde bulunduran 12 ülkenin birlikte hareket etme kararıyla oluşturulmuştur. Bu topluluğun petrol üzerinde bulunan tutumları fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır. Üretimin kısılması ya da çoğaltılması, petrol fiyatları üzerindeki değişimlerine neden olmaktadır. Bu sebeple petrol ile işlem yapmak isteyen yatırımcıların OPEC tutumları hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

Jeopolitik Konumlandırmalar

Jeopolitik etki denilmesinin sebebi dünyada petrolün önemini ortaya çıkarmaktadır. Petrolün yoğun olarak çıkarıldığı ülkelerin, siyasi ve sosyal ilişkileri etkilemektedir. Petrol üreten ülkelerin kendilerine sağladığı faydalar ile kullanımını gerçekleştiren ülkelerin dezavantajlarını göz önünde bulundurmak gereklidir. Bundan dolayı arz ve talep yönlü olarak gerçekleşen her durum petrol fiyatlarına etkide bulanabilir. Petrole arz yönlü jeopolitik önemine baktığımızda, ülkelerin içerisinde yaşanan siyasal, sosyal, savaş gibi durumlar arz kısma ya da artırma yönünde etkili olabilir. Talep yönünden baktığımızda da aynı durumlar geçerli olabilir ve taleplerinde kısma ya da artırma yönünün de tutumlar içerisine girebilirler. Böylelikle petrol fiyatları üzerinde değişimler yaşanması muhtemeldir.

Yaşanan Mali Krizler ve Ekonomik Gelişmeler

Arz ve talep yönlü olarak baktığımız durumlarda yaşanan mali krizlerin, petrol fiyatlarındaki etkisi tartışılmazdır. Mali kriz ülkelerin alım güçlerindeki ya da üretim kapasitesindeki azalışların, fiyatlar üzerine artış veya azalış olarak etki sağlamaktadır. Bu sebeple petrol fiyatlarını belirlerken, arz ve talep tarafında yaşanan mali gelişmeleri incelemelisiniz. Ülkelerin yaşadığı ekonomik faktörlerinde etkisi kaçınılmazdır. Ülkelerin ekonomik büyümeleri alım güçlerini artıracağı için taleplerinde artışları ya da arz yönlü olarak çalışmalarının artmasına sebep olacaktır. Bu durumlarda petrol fiyatlarında etkilenmeye neden olur.

Büyük Petrol Şirketlerinin Gösterdiği Politikalar

Petrol üretimlerinde büyük paya sahip olan şirketlerin, yatırım politikası tutumları fiyatlar konusunda etkili olmaktadır. Bu şirketlerde yaşanan önemli gelişmeleri, aldığı kararları ve yaptığı yatırımları göz önünde bulundurmanız gereklidir. Bu değişken durumların takipçisi olarak işlemlerinize bu şekilde yön vermeniz daha doğru olur.

Petrol AR-GE, Üretim, Stok ve Taşıma Maliyetleri

Maliyetlerin her ticari malın fiyatlarının belirlenmesinde önemi olduğu gibi, petrol fiyatlarında da etkisi olmaktadır. Petrol rafineri işlemlerinde kullanılan AR-GE maliyetleri ve üretim maliyetleri, doğrudan petrol fiyatlarının değişimine etkili olur. Bunların yanında stok maliyetlerinde ve ulaşım maliyetlerinde yaşanan değişimler etkili olmaktadır. Petrol, en son tüketiciye belli maliyetler eklenerek geldiğinden, fiyatlarının belirlenmesi yapılırken bu maliyetlerin göz önünde bulundurulması ve bunlarda yaşanan gelişmelerin takip edilmesi önemlidir.

ABD Dolarında Yaşanan Gelişmeler

USD diğer para birimlerinin içerisinde dünya ekonomisine hâkimiyetini ilan ettiğinden dolayı, hemen her türlü yatırım araçları üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi mevcuttur. Bu etkilenmese USD’nin diğer para birimlerindeki artış ve azalışına göre belirlenmektedir. Eğer USD diğer para birimleri üzerinde bir değerlenme yaşıyorsa, petrol fiyatları azalmaktadır. Diğer para birimleri üzerinde bir azalış yaşıyor ise petrol fiyatları artmaktadır. Bunun başlıca sebebi de, USD’nin bu değişimler karşısında yatırımcıların sergilediği tutumdur. Yatırımcılar, USD azalış seyrinde ise petrole yönelme eğilimi göstermektedir. Yatırımcıların sergilediği bu tutumlar karşısında petrol fiyatları değişebilmektedir.

Arz ve Talep Yönlü Stoklar

Petrol fiyatlarında yaşanan değişimleri doğrudan etkileyen bir nedendir. Yaşanan gelişmelerden dolayı arz ve talep yönünde stoklar tercih edildiğinde, fiyatlar kısa vadede oldukça etkilenir. Bu petrol arz eden ve talep eden ülkeler arasındaki stok tutma miktarındaki değişimlerde, fiyatlar üzerinde etki yaratmaktadır. Petrol talep eden ülkelerin stoklarını kullanmayı tercih etmesi durumunda, arz yönlü olarak üretimler kısılır. Böylelikle ülkelerin stoklarını artırmaması hedeflenir. Bu durumda fiyatların değişimi yaşansa da, belir bir seviyenin altına düşmesi engellenir.

Enerji Verimliliği

Petrol stokları gün geçtikçe tükenmektedir. Bu sebeple de genel seyre baktığımızda düzenli bir fiyat artışı olduğunu görürsünüz. Bunun sebebinin büyük bir kısmı da tükenen petrol kaynaklarıdır. Bu kaynakların tükenmesinden dolayı, kıtlık primi fiyatlara eklenmektedir. Bu durumda fiyatların değişmesine neden olmaktadır.

Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanılması

Petrol yerine kullanılabilecek çok alternatif enerji kaynağı yoktur. Bunun için yapılan birçok AR-GE çalışması sonuçsuz kalmıştır. Günümüzde halen daha petrol yerine kullanılabilecek alternatif enerji kaynağı aranmaktadır. Böyle bir enerji kaynağının bulunması petrolün krallığını önemli derecede bitirir ve fiyatları oldukça düşer. Henüz gerçekleşmeyen bu durum, petrol fiyatlarında önemli bir değişikliğe sebep olur.

Petrol fiyatlarında yukarıda sıraladığım sebepler sonucunda değişimler olmaktadır. Petrol yatırımı yapmayı planlıyorsanız eğer, bu durumların dikkate alınması ve analiz edilmesi önemlidir. Yaptığınız analizler doğrultusunda fiyatların yönünü belirleyerek, yatırım piyasaları içerisinde petrol yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu yatırımlarınızın daha da kazançlı olmasını istiyorsanız eğer forex piyasasında petrol yatırımı yapabilirsiniz. Bu sayede piyasanın kaldıraçlı işlem avantajı, çift yönlü işlem özelliği gibi önemli avantajları sayesinde petrol yatırımlarınızı kısa vadede kazanca çevirebilirsiniz.

sponsor reklam

Benzer Yazılar

Evden Eve Nakliyat Firması Adresleri

Evden Eve Nakliyat Firması Adresleri

Bir Tık ile Çiçek Göndermek Mümkün mü?

Bir Tık ile Çiçek Göndermek Mümkün mü?

Blockchain Nedir?

Blockchain Nedir?

Blockchain Nedir?

Blockchain Nedir?

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir